KVKK

KAYSERİ ERCİYES TURİZM İNŞAAT SPOR ETKİNLİKLERİ SAN. TİC. A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kayseri Erciyes A.Ş.”) yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Veri Sorumlusu

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No. : 05400389139000013
İnternet Adresi : www.kayserierciyes.com.tr
Telefon Numarası : 0 (352) 222 89 66
Adres : Erciyes Mah. Erciyes Bulvarı Tekir Yaylası No.:11 38155 Melikgazi / Kayseri
Kep Adresi : kayserierciyesas@hs03.kep.tr

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kayseri Erciyes A.Ş. veya Kayseri Erciyes A.Ş. adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya şirketimize bağlı resmi web siteleri, sosyal medya kanalları, e-mail, kep adresi, aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Kayseri Erciyes A.Ş. ’nin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

Kayseri Erciyes A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız...

Erciyes Kayak Merkezi

          

Adres

Erciyes Mah. Erciyes Blv.
Tekir Yaylası No:11 Melikgazi
Kayseri, Türkiye

İletişim

E-Posta: bilgi@kayserierciyes.com.tr
Danışma: +90 352 342 3917
İdari: +90 352 222 8966

BİZİ TAKİP EDİN

Gelişmelerden haberdar olun.

KAYSERİ ERCİYES A.Ş. , KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞUDUR.


© Copyright 2018 Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San.Tic. A.Ş. - All Rights Reserved